Snímky zachycují dva výrazné stromy pražských parků, s kterými jsem interagoval a formou autoportrétu je fotografoval. Fyzickým dotykem se stromy hledám únik z tlaků metropole, zapomínám na její přítomnost v transu z ostrůvku svébytné přírody.
The photographs captures a significant trees located in parks of Prague. I interacted with it while photographing self-portraits as an escape from the rush of the metropolis. Thanks to this proces I was able to establish connection with the nature in the state of trance and forget about surrounding hum.​​​​​​​

duben, Petřínské sady / April, Petřín Gardens

listopad, zahrada Kinských / November, Kinský Garden

Back to Top