Velitelské stanoviště 22. armády "Jasyr", Velký Hlavákov. Jako 22. armáda byl v průběhu válečného plánování v 80. letech označován svazek, podřizující Střední skupinu Sovětských vojsk velení Československého frontu. Vlastní podzemní zodolněné velitelské stanoviště je celé tvořeno soustavou prvků prefabrikovaných konstrukcí. Celý objekt byl, vzhledem ke své důležitosti, budován v poněkud důslednějším, hlubším výkopu, nežli běžně zhotovované pěchotní úkryty, výška nakrytí zeminou však ani zde nepřekračuje 2 metry zeminy. Tudíž i výsledná odolnost celého objektu je vpodstatě srovnatelná (tedy odolnost proti jadernému úderu střední ráže), standard převyšuje pouze vybavení čtyřmi elektrocentrálami a výkonnou filtroventilací.
foceno 30.04.2019
Back to Top