coaction: the process of two or more things or people working together, especially to have an effect or to achieve something
animation: Oliver Sobotka, voice over: Nela Neubauerová​​​​​​​
Proces ohledávání fenoménu spoluautorství byl zásadním tvůrčím momentem při vzniku videa. Skrze propojení osobního duchovního vývoje a současné 3D technologie jsem zkoumal otázky lidství. Na jedné straně všednost, cykličnost a repetice, na straně druhé vývoj a proměna, konstantní posun (v) časoprostoru. Tyto fenomény spolu pevně provázané, neoddělitelné, definují způsob lidského vnímání a prožívání reality. Jsou intersubjektivními strukturami, umožňujícími jak sebereflexi, tak reflexi mezi jednotlivci. Video je průsečíkem těchto rovin a výstupem jejich interakce. 
Video is based on one year project: visiting megalitic ritual-like place on spring and autumn equinoxes, summer and winter solstices of 2023. Also I changed my approach of creating an art atifact through inclusion of another people to the act of creation. On spring equinox I visited the place with my friend Nela Neubauerová. She made an entry to her diary from that visit which was used for the voice over (her reading it). I created the 3D models of the stone found in the place which I borrowed home and spent some time with it. And of the landscape of the place created on the last visit. Oliver Sobotka created an animation from these models for me. We spent some time together me just watching and supporting. I finalised the video combining the recording and animation.
Back to Top