Dialog (řecky dialogos, od slovesa dialegesthai - rozvažovat, rozmlouvat) je rozhovor mezi dvěma či více osobami, může být také fiktivní. Také může vést k nalezení společného stanoviska. Fotografie pracují s tématem lidského těla a jeho neustálé konfrontace (dialogu) s okolním prostředím. Soubor tvořím v místech, která ve mě vyvolávají silné emoce s až metafyzickým, spirituálním přesahem. Na to pak intuitivně reaguji vlastním tělem, formou autoportrétu.
Dialogue (from Greek dialogos related to dialegesthai - to converse) is a conversation between two or more participants. It can lead to completing a collective opinion and be also fictitious. The collection captures a continual confrontation between human bodies and its surroundings. The places are picked according to strong sometimes even metaphysical emotions and spiritual feelings. This is what I intuitively react on through my body in self-portraits.
/December 2021 - now. self-potrait/
Back to Top