Dialog (řecky dialogos, od slovesa dialegomai - rozvažovat, rozmlouvat) je rozhovor mezi dvěma či více osobami, může být také fiktivní. Také může vést k nalezení společného stanoviska.
Fotografie pracují s tématem lidského těla a jeho neustálé konfrontace (dialogu) s okolním prostředím. Soubor tvořím v místech, která ve mě vyvolávají silné emoce s až metafyzickým, spirituálním přesahem. Na to pak intuitivně reaguji vlastním tělem, formou autoportrétu.
/December 2021 - now/
Back to Top