U příležitosti bakalářských promocí na VŠKK jsem přešil svůj zděděný černý oblek. Až na provázky připojující nohavice a rukáv k obleku, a nitě užité k přišívání menších částí, nebyl začleněn jiný materiál. Oblek tak vychází sám ze sebe, pouze mění formu. Okraje látky po ustřižení nejsou zapošité, aby se mohli párat a obecně zdůrazňovat pomíjivost materiálu, obleku, jeho nositele i slavnostních akcí, na kterých byl nošen. Podobně se třepí i provázky.
Suit I created on the occasion of my bachelor graduation at VŠKK. I used my only black suit and recreated it, adding just few strings to hold it together. The fabric and strings frays at the edges to remind the transcience of the material, suit, his owner and occasions where I wore it.​​​​​​​
photographer: Marek Knittl
Back to Top