Proces neustálé transformace jednotlivoství a vazeb utvářejících realitu. Hluboký vztah místa a člověka, podřízených vnějším i vnitřním cyklům a zároveň vystupujících mimo ně, mimo čas. Vžil jsem se do prostředí a nevnímal okolní chlad ani vítr. Poddával jsem se jakémusi transu, plynutí na stejné vlně s pomyslnou bytostí stavby.
The process of continual transformation of every detail and relation forming this reality. A deep relationship between place and human, both subordinate to inner and outer cycles while also laying out of it, out of time. I became immersed in the environment and did not percieve the surrounding coldness, the wind. I gave myself to the flow of the atmosphere on the same wave with the imaginery being of the building.
/January–October, 2021. self-portrait/

Each photo has its specific audio track, recorded from the exact same spot I am captured on it.

Back to Top