Mapka s popisky objektů areálu:
1) vrátnice;2) konírna; 3) obytné budovy; 4) potravinový bukr; 5) krejčovská a obuvnická dílna se skladem;           6) sklad důlní dřeviny; 7) sklad; 8) kovárna a zámečnická dílna; 9) kůlna; 10) kanceláře revírníků a umývárny;   11) kompresor; 12) transformační stanice; 13) výsypka; 14) šachta I.; 15) rudný mlýn; 16) skladovací sila pro namletou rudninu; 17) úpravna rudy; 18) zhušťovač rudných kalů a vodní hospodářství; 19) nakládací rampa s obratištěm automobilů; 20) správní budova; 21) ubytovací tábor pro zajatce a totálně nasazené. 
Back to Top