Abeceda je skupinou znaků s jasnými pravidly, jimiž se řídíme. Tak tomu je i u dopravních značek. Zkusme objevit pravidla těchto znaků, vytvořit nové kontexty a rozklíčovat vzkaz životních křižovatek.
The alphabet is a group of symbols with certain rules that we are following. For the road it is the same. So let's examine the rules of these symbols, try to look for new connections and meanings and puzzle out the riddle hidden in crossroads of life. ​​​​​​​
10s dlouhé video ve smyčce / 10s long video in a loop
In-school public installation and filled sheets left by visitors.