Stavba začala r. 1913, ale o rok později byla přerušena 1. sv válkou. Po válce bylo dobudováno drážní těleso a mezistanice, avšak dráha nikdy nebyla dostavěna ani nebylo definitivně rozhodnuto, zda půjde o lanovou, anebo ozubnicovou dráhu.
Back to Top