Soubor zaznamenává 20 pokojů druhého patra administrativní budovy bývalého dolu na železo u obce Měděnec. Místnosti jsou svým rozložením téměř totožné, avšak v každé se nachází jiné předměty, a tímvznikají malé unikátní světy s vlastní atmosférou.
Areál byl opuštěn skoro ze dne na den jelikož podnik zkrachoval, vybavení kanceláří bylo ponecháno na místě vlastnímu osudu. V době fotografování byl důl, jenž je znám mezi urbexery, již hojně navštěvovaný, a kvůli tomu můžeme sledovat nejen přirozené chátrání vybavení ale i prvky vandalismu.
The collection captures 20 rooms of the second floor of the administrative building of the former iron mine near the village of Měděnec. The rooms are almost identical in layout, but each contains different objects, creating small unique worlds with their own atmosphere.
The site was abandoned almost overnight due to the collapse of the company, the office equipment was left in place to its own fate. At the time of the photographs, the mine was known as an urbex object, already heavily visited and we can therefore observe elements of vandalism along with the natural degradation of the equipment caused by time.
/January 2021/
Back to Top