Bývalá porcelánka s názvem Pirkenhammer (= doslovně hamr v březině, původně název obce, kde se fabrika nachází) vznikla roku 1803, kdy byla založena obchodníkem a statkářem Friedrichem Höcke původem z vévodství sasko-výmarského. Továrna se postupně vypracovala a kolem roku 1830 už byla velmi prestižní a světovou.      Její život pak trval do roku 1990, kdy přešla do soukromého vlastnictví. Majitelé se stále střídali a kolem roku 2000 došlo k jejímu uzavření. V současnosti chátrá, první dům areálu byl v posledních letech opraven a zbytek by měl jít k zemi, nahrazen vilami.
foceno 01.02.2021
Back to Top