15.04.2023; digitální koláž / digital collage
Koláž se skládá z na místě pořízených autoportrétů a snímku krajiny Národního parku České Švýcarsko, navštíveného několik měsíců po devastujícím požáru. Za příčinu je pokládána chyba lidského faktoru, jenž způsobila v krajině ne neběžný jev. V rámci parku je minimalizován zásah lidské ruky, což vyústí v přirozenou obnovu zasažené oblasti.
The collage consists of on-location self-portraits and landscape of Bohemian Switzerland National Park visited several months after a severe forest fire. Disaster thought to be caused by a human error actually evolved into a natural rebirth of the affected area. That brings up a lot of thoughts questioning the relationship of humans and landscape, the level of control over the land and ourselves.
Back to Top