sauersack.

Byl pojmenován po nedaleké bývalé obci Rolavě. Hlavní areál se rozkládá na ploše 250x200 m a je dělen silnicí na dvě části - zpracovna rudy a obytný tábor. V části zpracovny se nacházela těžební šachta o hloubce 150m, zásobníky pro rudu, úpravna rudy, zhušťovací bazén rudných kalů, dále technické zázemí jako kovárna, krejčovská dílna, sklad techniky a potravin, trafo stanice či umývárna a kanceláře. V části druhé byli ubytovány pracovní síly - okolo 500 válečných zajatců (Rusové, Francouzi, Ukrajinci, Poláci, Řekové a Italové), 200 německých a desítky českých horníků. Stavební práce započaly rokem 1940 a 1. srpna 1942 byla zahájena těžba. Ve vzdálenosti zhruba 1,5 km vznikla šachta druhá o 180 m a následně byly obě šachty propojeny, ukrývajíc ke 14 km chodeb. Původní plány obsahovaly šachtu třetí, nicméně vzhledem k vývoji války ke hloubení nedošlo. Před rokem 1945 začali Němci zajatce přesouvat na potřebnější místa, běhěm dalších let těžba ustala a kvůli finančním problémům i údržbové práce. Začátkem roku 1947 došlo k přejmenování dolu na Rolavu a jeho oficiálnímu zrušení.