NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM
V roce 2021 byly ke spolupráci osloveny dvě vysoké školy, které zajišťují terciární vzdělání v oboru fotografie. Motivací k tomuto kroku byla snaha osvěžit přístup k fotografické dokumentaci pohledem mladých studentů a rozšířit možnosti obrazového vyjádření zemědělské tematiky. Výběr snímků se stane součástí Sbírky NZM. Na následujících stránkách představujeme ukázky z práce jednotlivých autorů - v tomto případě studentů Vysoké školy kreativní komunikace v Praze, kteří pracovali pod pedagogickým vedením Mariana Beneše. Studenti ke svým fotografiím vypracovali i doprovodný text, který předkládáme jen s malými redakčními úpravami či krácením.
Několik fotografů oslovila situace v českých lesích. Irena Bártíková se dokumentaci stavu lesů na Vysočině věnuje již od roku 2016, kdy se začala projevovat kůrovcová kalamita. Její fotografie (resp. video) z výšky dávají představu o nečekaném rozsahu této pohromy. Karel Komorous fotografoval práci v lesích na Rakovnicku, Daniel Kunc zase v lesích na Náchodsku. Jan Frýba se zaměřil na konfliktní soužití člověka a vlka na Broumovsku. Kryštofa Janeše zaujalo moderní hydroponické pěstování bylinek a zeleniny ve městě a Michaela Mrázková zdokumentovala naopak tradiční hospodaření a práci s chmelem. Lukáš Kopecký si k fotografování vybral krajinu na Mostecku, která prochází postupnou rekultivací po ukončení těžby hnědého uhlí.
Byli jsme mile překvapeni, že se studenti ujali úkolu dobrovolně a s nadšením. Navíc se zdá, že si při práci
na projektu uvědomovali význam péče o krajinu a udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou.
Michaela Zeinerová Brachtlová, kurátorka Fotoarchivu
Lesnictví na Rakovnicku a vytěžovací kontejner do Číny
Možnost fotografovat správu lesa mi zprostředkoval zaměstnanec firmy Uniles, a.s, který v dané oblasti působí jako „pohyblivý revírník". Má tedy přehled o lese, kde se kácí či kácelo, jaké dřevo a jeho množství se kde nachází, aby v případě odvozu věděl, kam navést tahač. Také pomáhá revírníkům s kontrolou a úpravou správně sestavených školek, kontroluje kácení ručně či harvestorem a v neposlední řadě se stará o velkou část administrativy týkající se dřeva. Dřevo nízké kvality (pracovně vláknina) směřuje do papíren, tj. vyhnilé kmeny výrazně zasažené kůrovcem a nízká mocnost. Dřevo různé kvality si odkupují lidé pro soukromou potřebu vyšší kvalita se odváží na pilu, dřevem vyšší kvality jsou plněny i tzv. vytěžovací kontejnery. Jedná se o kontejnery, které přijely do Čech plné zboží. Aby nemusely být zpět do Číny přepraveny prázdné, fungují právě jako vytěžovací kontejnery. V tomto případě jsou plněny celými kmeny, které nakupují společnosti z Číny, a tento proces funguje i obráceně. Kmeny jsou měřeny v tloušťce, ta je zanesena do seznamu s příslušným číslem, které se plastovým nosičem na kmen narazí. Následně se kmeny nakládají a kamion odveze kontejner k další přepravě.
Karel Komorous /fotografováno 25.02.2021/​​​​​​​
Lesní školky (pracovně: oplocenky) jsou tvořeny na ochranu již zasazených stromků primárně proti okusu vysoké zvěře a divokých prasat, vydrží cca 15 let, kdy jsou stromy už dostatečně vysoké.
/06.05.2021/
Dřevorubec a traktor (pracovně: kráťové). Klasická těžba dřevorubci je prováděna pouze v situacích, které nezvládne harvestor, ten pro srovnání zvládne za 1 den práci jako kráťové za 3 dny.
/25.02.2021/
Harvestor provádí probírkovou těžbu nižšího porostu. Nevýhodou stroje je neschopnost zpracovat listnaté stromy s velkou mocností větví - nutnost nahradit klasickou těžbou. Řetěz pily na řezací hlavici vydrží nabroušený v ideálním případě 1 den práce.
/25.02.&21.05.2021/
Vyvážečka sbírá harvestorem nařezané kmeny po probírce, klády jsou skládány na hromady k cestě dle velikostí, kde je později nabere nakladač.
/25.02.2021/
Nakladač s hydraulickou rukou sbírá dřevo připravené vyvážečkou podle druhu dřeva, délky a šířky klád - následně je odváženo na různá místa zpracování. Dřevo nízké kvality (pracovně: vláknina) směřuje do papírny tj. vyhnilé kmeny, výrazně zasažené kůrovcem a nízká mocnost; různá kvalita je odkupována lidmi pro osobní potřeby; dřevo vyšší kvality je voženo na pilu nebo plněno do vytěžovacích kotejnerů.
/06.05.&24.05.2021/
Back to Top