Zmítán vlastní existencí, tlakem společnosti, očekávaním svým i všech ostatních, zatížen otázkami: „Co bych měl dělat? Kým chtějí abych byl?“ Necítil jsem se dobře, chtěl jsem se schovat, zmizet před světem, bez chuti existovat dál. 
Overwhelmed by my own existing, the pressures of society, the expectations of others and my own, the responsibility to... do what exactly? What should I do? Who do they want me to be? I didn't feel like myself. I just wanted to hide, I wanted to disappear from the world. Without the will to continue existing.​​​​​​​
Back to Top