Pruh textu popisuje situace sledované během pětidenního pobytu autora v psychiatrické klinice na Karlově. Je vložen do kusu dřeva z Kateřinské zahrady, kam vedlo zamřížované okno z pokoje pacienta.​​​​​​​
The strip chronologically describes situations experienced during author's five-day stay in psychiatric clinic. It is embeded in a piece of wood from the clinic's garden to where led the window of the pacient's room.

In-school installation during public exhibition.
Back to Top