Petřiny --> Nádraží Veleslavín; exposure lenght 95s
Bořislavka --> Dejvická; exposure lenght 118s
Dejvická --> Hradčanská; exposure lenght 70s
Hradčanská --> Malostranská; exposure lenght 62s
Malostranská --> Staroměstská; exposure lenght 60s
Staroměstská --> Můstek; exposure lenght 62s
Můstek --> Muzeum; exposure lenght 71s
Muzeum --> Náměstí Míru; exposure lenght 65s
Jiřího z Poděbrad --> Flora; exposure lenght 65s
Flora --> Želivského; exposure lenght 71s
Fotografie vznikly inspirací v období dětských let, kdy jsem pozoroval ubíhající kabeláž a potrubí za oknem vagonu metra. Každá fotografie představuje pohled z okna od rozjezdu z jedné stanice po zastavení v té příští. Snímky tedy kombinují barvy a odlesky použitých materiálů ve stanici s kabeláží umístěnou v tunelech na lince A, ve směru Nemocnice Motol → Depo Hostivař.
The photographs were inspired by my childhood years, when I watched the cables and pipes running outside the window of a subway car. Each photo represents a view out of the train window from the start of the station to the stop at the next one. Thus, the images combine the colours and reflections of the materials used on the station walls with the pipes and cabling located in the tunnels on line A, in the direction of Nemocnice Motol → Depo Hostivař.​​​​​​​

Kačerov --> Budějovická, exposure lenght 40s

Pankrác --> Pražského povstání, exposure lenght 44s

Vyšehrad --> I. P. Pavlova, exposure lenght 70s

Hlavní nádraží --> Florenc, exposure lenght 46s

Florenc --> Vltavská, exposure lenght 57s

Vltavská --> Nádraží Holešovice, exposure lenght 51s

Vybral jsem několik snímků, z nichž každý zachycuje délku konkrétního přejezdu mezi stanicemi na lince C ve směru Háje → Letňany. Od předchozí série se liší fotografováním pouze po vjezdu do výjezdu z tunelu, bez zachycení rozjezdu ve stanici.
I selected few images, each capturing the length of a particular crossing between stations on line C, in the direction Háje → Letňany. It differs from the previous series in a way that it captures only the tunnel after entering and before exiting. So it skips the starting part in the station.
Back to Top