Poslední důl železné rudy v Čechách. Během let, kdy byl v provozu (1968-1992) se z něj odtěžilo zhruba 2,7 tun rubaniny, což představuje necelých 1000 tun železa. Také se zde po určitou dobu dobýval chalkopyrit, z kterého se vyseparovalo okolo 323 tun mědi a 807 kg stříbra. Po ukončení těžby kovových rud se zde ještě těžil muskovit a granát, těžba byla definitivně ukončena roku 1997 a důl se postupně zatopil. Kvalita železných rud byla vysoká, byly užívány například při výstavbě elektrárny Temelín k výrobě těžkých betonů. Od svého zatopení je areál dolu opuštěný a vlastník se o něj nestará. Stále je zde vidět, když pomineme prach a mech, jakoby zaměstnanci odešly teprve včera. Za posledních pár let se stal velmi oblíbeným místem a na to začal trpět. Kovové zařízení je postupně odbíráno a odváženo, vandaly je areál decimován a rozebírán. To však nic nemění na tom, že důl jako významná památka krušnohorského těžebního průmyslu nezvratně chátrá.
Back to Top