Torza rozpadajících se budov panského poplužního dvoru v Débeři pochází z roku 1840. Po druhé světové válce sloužily budovy hospodaření JZD až do roku 1990.
Back to Top