Jako poslední důl železné rudy v Čechách byla zde těžebná činnost ukončena r. 1992. Během let, kdy byl v provozu (1968-1992) se z něj odtěžilo zhruba 2,7 tun rubaniny, což představuje necelých 1000 tun železa. Také se zde po určitou dobu dobýval chalkopyrit, ze kterého se vyseparovalo okolo 323 tun mědi a 807 kg stříbra. Po ukončení těžby kovových rud se zde ještě těžil muskovit a granát, těžba byla tey definitivně ukončena roku 1997 a důl se nechal zaplavit. Kvalita železných rud byla vysoká, byly využity například při výstavbě elektrárny Temelín. Od svého zatopení byl areál dolu opuštěný a vlastník se o něj nestaral. Bylo zde vidět, když pomineme prach, mech a vandalismus, jakoby zaměstnanci odešly teprve včera.
3/2024 Byla zachována menší skipová věž a budova s výtahovou fárací technikou. Zbytek byl finálně srovnán se zemí v září r. 2022 a areál je teď hromadou sutin. Více ZDE.
Back to Top