Bývalá porcelánka vznikla roku 1803, kdy byla založena obchodníkem a statkářem původem z vévodství sasko-výmarského. Továrna se postupně vypracovala a kolem roku 1830 už byla velmi prestižní a světovou. Její život pak trval do roku 1990, kdy přešla do soukromého vlastnictví. Majitelé se stále střídali a kolem roku 2000 došlo k jejímu uzavření. V současnosti chátrá, první dům areálu byl v posledních letech opraven, ale zbytek by měl jít k zemi, nahrazen vilami.
Back to Top