První rukavičkářskou dílnu v Abertamech založil mezi lety 1848–1850 zdejší rodák Adalbert Eberhart. Na počátku 20. století již zdejší roční produkce dosahovala 1,5 milionu párů rukavic, které se úspěšně vyvážely do celého světa. V roce 1937 se zde vyrobilo cca 6,6 milionu párů za rok a export zahrnoval šedesát zemí. Abertamy tak byly skutečně československou rukavičkářskou velmocí. Během největšího rozmachu ve dvacátých a třicátých letech 20. století, kdy rukavičkárnu vlastnili Albert a Kamil Zenkerové, byla většina objektů novou výstavbou spojena do jednoho současného rozsáhlého komplexu. Roku 1948 se Abertamy staly součástí n. p. Rukavičkářské závody Dobříš. Objem produkce prudce poklesl k milionu párů (1978). Následovala polistopadová privatizace a 31. prosince 1998 byl provoz v abertamském závodu ukončen.
Back to Top